Kaarten voor OpenCPN kun je op veel manieren in bezit krijgen. Via de site van OpenCPN kun je een lijstje in beeld krijgen waar uit je kunt kiezen. Soms gratis, soms tegen betaling. De keuze is groot en de lijst is lang want deze lijst omvat alle kaarten van de hele wereld (voor zover verkrijgbaar natuurlijk!).

Lang niet alle kaarten zijn zinvol als je alleen in Nederland, op de Wadden en/of het IJsselmeer gaat varen. Veel kaarten installeren maken je systeem soms trager, dus wees selectief.

 

ADVIES: Maak het jezelf in het begin niet te moeilijk en koop kaarten bij o-charts.org - de zg. oeSENC en oeRNC kaarten. Ze zijn makkelijk te kopen, makkelijk te installeren (je installeert vanuit OpenCPN) en makkelijk te gebruiken. Het is het kaartformaat dat speciaal voor OpenCPN is gemaakt. Het zijn goede kaarten voor een erg billijke prijs (NL+BE in 2020 voor 15 euro). Kijk hier voor instructies.

 

Gebruikers van NV-Verlag kaarten kunnen deze ook in OpenCPN gebruiken door gebruik te maken van de NV-Verlag plug-in.

 

 

Voor de gratis S57 / ENC kaarten voor Nederland is er een site van de overheid. Daar vindt je de meest recente versies als gezipt bestand. Op deze pagina staan de officiële Inland ENC’s (IENC) van de Nederlandse vaarwegen. Hierin vindt je onder andere gegevens over de vaargeul met nautisch gegarandeerde dieptes, vaarwegmarkering, bebording, sluisafmetingen, kades, ligplaatsen, bunkerstations, aquaducten, autolosplaatsen, trailerhellingen en permanent afgemeerde schepen, enz. De IENC’s hebben usage 7, welke aangeeft dat deze voor gebruik op rivieren is, en een compilationscale (productieschaal) van 1:2000.

 

Beschikbaar zijn:

  • Zeeland compleet. Deze set kaarten wordt wekelijks ge-update. De kaarten van Zeeland zijn gedetailleerder dan de andere kaarten en ze vermelden ook meer gedetailleerde diepte-informatie.
  • Een complete set van Nederlandse binnenwateren. Inclusief IJsselmeer en Waddenzee. (Dus géén Noordzee.)
  • De havens van Rotterdam, uitgegeven door het Havenbedrijf Rotterdam
  • De havens van Geertruidenberg en Waspik.

Via de site van VTS-Scheldt kan je een zeer gedetailleerde set kaarten binnen halen vanaf Vlissingen tot en met Antwerpen. Deze set wordt zeer regelmatig vernieuwd.

 

De volgende stap is Kaarten downloaden en daarna Kaarten installeren.

 

Om de lijst op de Engelstalige site te bekijken en kaarten te downloaden is natuurlijk wél een on-line internetverbinding nodig.

 

Kijk ook bij kaartformaten voor de juiste keuze.

 

Zie ook: Achtergrondkaart

 

Soms is er sprake van ENC kaarten, soms is er sprake van IENC kaarten. Die zijn in principe hetzelfde, de extra I staat voor Inland.