Kaarten die je gedownload ergens op je computer hebt staan moeten voor OpenCPN op één centrale plaats op je computer verzameld worden. Alleen dán weet OpenCPN ze te vinden. Lees ook eerst even de pagina waar uitgelegd staat met welke kaartformaten OpenCPN kan werken.

  • In de map waarin je de kaarten hebt opgeslagen mogen ook sub-mappen voorkomen. Als je de hoofdmap opgeeft als locatie worden onderliggende sub-mappen automatisch ook bereikt. Laat OpenCPN NIET naar individuele kaarten verwijzen maar alleen naar een directory.
  • Lees vooraf ook even de pagina's over bestandslocaties voor kaarten. Dat is afhankelijk van je besturings-systeem. Windows, Mac of Linux.
  • Zet al je kaarten behalve de CM93v2 kaarten samen in één hoofdmap. Maak voor CM93v2 een aparte map en als je die wilt gebruiken kan je die als aparte kaartgroep toevoegen.

Tijdens het installeren van het programma kreeg je een dialoogscherm waarin gevraagd werd waar OpenCPN de kaarten kan vinden. Als je dat dialoogscherm gemist hebt, dan kan het altijd nog achteraf via [ Gereedschap / Opties / Kaarten / Kaartbestanden ] ingesteld worden. Als je geen andere locatie op geeft wordt het standaard de map "Kaarten" in Windows en de gebruikers home directory voor Linux en Mac. Maar het is natuurlijk ook veilig om je kaarten ergens op een aparte Data partitie op te slaan omdat zo een locatie nooit in problemen komt als je een probleem krijgt met je operating system en je bijvoorbeeld je systeem opnieuw moet re-setten naar fabrieks-instellingen. Je data blijven dan in ieder geval altijd bewaard.

 

  • Als kaarten gecomprimeerd gedownload zijn als bijvoorbeeld .zip, dan moet je ze eerst "uitpakken" vóór je ze in de kaartmap toevoegt.
  • Voor het installeren van BSB-4 en NV-Verlag kaarten heb je een aparte (niet gratis!) plug-in nodig. Koop die eerst vóór je kaarten wilt installeren.
  • Als je in de bestaande map waar je je kaarten hebt opgeslagen later nog kaarten toevoegt, dan is via [ Gereedschap / Opties / Kaarten / Kaartbestanden ]  het aanvinken van de bovenste van de twee opties en vervolgens "Toepassen" voldoende om ook die nieuwe kaarten zichtbaar te maken. De tweede optie is voornamelijk nodig als er ingrijpende correcties op kaarten zijn uitgevoerd.
  • Ga naar [ Gereedschap / Opties / Weergaveopties ] en klik daar "Toon kaartgrenzen" aan. Dat is een handig hulpmiddel om te zien welke kaart je op dit moment gebruikt.

Controleer je kaarten ná installatie.

Dit is belangrijk als je oudere BSB kaarten uit de negentiger jaren of kaarten van onbetrouwbare bron  installeert. Er zijn bijvoorbeeld veel oude CM93 kaarten in omloop met een kaartdatum "Onbekend".

OpenCPN  zal kaarten zonder bekende projectie weigeren. Kaarten met een onbekende kaartdatum worden wél geladen alsof ze WGS84 als datum hebben, maar dat kan tot onaanvaardbare problemen leiden. De bijbehorende kaartinformatie zal dan melden: "Waarschuwing. Kaartdatum wellicht incorrect".

 

Zie ook: Achtergrondkaart

 

Help! Ik heb wél kaarten geïnstalleerd maar ik zie ze niet op mijn scherm! Als je een Linux gebruiker bent ligt het voor de hand dat de map waarin je kaarten staan niet voldoende toegangsrechten heeft. Dat is helaas niet iets dat je binnen OpenCPN kan organiseren maar je zult dit binnen je besturingssysteem moeten regelen.