Soms is je scherm zó vol met AIS objecten dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dan is het makkelijk om "Hoofdzaken" van "Bijzaken" te kunnen onderscheiden.

OpenCPN heeft de mogelijkheid om "Minder kritieke" objecten te filteren (onderdrukken). Om je scherm wat rustiger te maken worden die dan in een kleiner formaat en zonder scheepsnaam weer gegeven. De belangrijke objecten blijven natuurlijk ongewijzigd in beeld. In het voorbeeld links zie je helemaal links beneden het "minder kritische" object in het groen.

Wat zijn de criteria? De "belangrijkheid" van het object hangt af van:

  • Snelheid. Grotere snelheid is belangrijker.
  • CPA. Hoe dichterbij hoe belangrijker.
  • TCPA. Hoe korter de tijd hoe belangrijker.
  • Afstand. Hoe dichterbij hoe belangrijker.
  • Klasse van het object. Class A (beroepsvaart) is belangrijker dan Class B. (pleziervaart)

Voor elk criterium wordt een factor berekend. Al deze factoren samen geven een "waarde" aan elk object. Van alle objecten zijn zeg maar de eerste 10 het belangrijkst. Die worden "normaal" weer gegeven. De waarde wordt voortdurend herberekend. De minder kritische objecten worden nog steeds weer gegeven maar op een verkleind formaat. Die verkleiningswaarde is standaard 50%, maar als je dat wilt kan je dat in het configuratiebestand zelf aanpassen. (AISScaledSizeMinimal=50)

 

Bij AIS instellingen kan je aangeven wanneer je dat AIS filter wilt gebruiken. Als er méér dan ....... (vul maar in) AIS objecten zijn, pas dán worden de "minder kritieke" objecten onderdrukt.

Aangevinkt, dan geef je het maximum aantal aan dat "normaal" getoond wordt. Alles wat er méér is wordt dan als "minder kritiek" getoond.
Niet aangevinkt worden ALLE objecten "normaal"getoond.

 

Daarna moet je op de menubalk nog een keuze maken.