Een CPA (Closest Point of Approach) is de geografische positie van het eigen vaartuig, maar ook de andere geografische positie van het andere vaartuig, waar voor hen de afstand tussen beide vaartuigen het kleinst is als beide de koers en de vaart niet veranderen (en dat kan een relatief grote afstand zijn). AIS berekend je eigen koers en die van het ander schip.
Ook wordt er een TCPA (Time for Closest Point of Approach) berekend. Er wordt dan ook rekening gehouden met jouw snelheid en de snelheid van het andere schip. Als jouw boot en het andere vaartuig elkaar dichter naderen dan de door jou zelf ingestelde afstand gaat het alarm vanzelf aan. Het driehoekje wordt rood en om het target komt een "schrik-cirkel". Als de afstand tussen het AIS target en jouw boot weer toeneemt stopt het alarm vanzelf.

 

De parameters kan je opgeven bij [ Gereedschap / Opties / Eigen Vaartuig ..../ AIS Objecten ]

 

Als je met de muis over een AIS object gaat verschijnt er een dialoogschermpje met informatie die o.a. de CPA vermeld, maar je weet dan nog niet waar we op CPA zullen zijn. Moeten we gas geven of vaart minderen? Je kunt de CPA lijn zichtbaar maken door op het dialoogschem te gaan staan en met de rechtermuisknop "Show AIS Target CPA" te kiezen. De rood/geel gestippelde lijn is de CPA lijn. Daarna kan je op ongeveer dezelfde manier de CPA lijn weer verbergen met de rechter muisknop.

 

Je kunt de CPA lijn van diverse objecten tegelijk zichtbaar maken als je dat wilt.

 

Het hoorbaar alarm kan worden ingeschakeld. Ga naar  [ Gereedschap / Opties / AIS objecten ] en vink helemaal inderin bij CPA/TCPA Waarschuwingen "Geluidsmelding bij ......." aan en kies en test het geluid.

Zet het geluid van je computer op voldoende volume!

 

zie ook AIS icons