Draw en Watchdog zijn twee aparte plugins die graag samenwerken.

 • Draw (officieel 'OpenCPN Draw') is bedoeld om objecten (lijnen, punten, rechtlijnige gebieden en cirkelvormige gebieden) op de kaart in te tekenen. Die objecten kunnen een vaste positie hebben (met hun eigen lengte- en breedtecoördinaten) of een positie die gerelateerd is aan ons eigen schip (en dan bewegen ze dus ook met ons eigen schip mee).
 • Watchdog is bedoeld om in bepaalde situaties een alarm te geven.

In Draw kun je de begrenzingen van de ingetekende gebieden bepaalde kenmerken geven. Die gebiedsbegrenzingen worden in de originele, Engelstalige versie van Draw, aangeduid met "Boundaries". De kenmerken van die gebiedsbegrenzingen zijn “Exclusion”, “Inclusion” en “Neither”.

In de Nederlandse versie is "Boundaries" vertaald naar "Lijn (of rechtlijnig gebied)" en zijn de kenmerken "Exclusion", "Inclusion" en "Neither" vertaald in "te ontwijken", "beperkend" en "algemeen".

 • Te Ontwijken gebieden. Dat zijn gebieden waar je buiten wilt blijven. Ze zijn herkenbaar door een arcering aan de binnenzijde van de lijnen;
 • Beperkende gebieden. Dat zijn gebieden waar je juist NIET buiten wilt komen. Ze zijn herkenbaar door een arcering aan de buitenzijde van de lijnen;
 • Algemene gebieden. Dat zijn gebieden waar je zowel binnen als buiten mag komen maar waarvan je wel wilt weten dát ze er zijn. Ze hebben geen arcering.

In Watchdog kun je aangeven of een alarm moet reageren op:

 • alleen "te ontwijken" gebieden;
 • alleen "beperkende" gebieden;
 • alleen "algemene" gebieden of;
 • alle gebieden.
  Bovendien kun je in Watchdog aangeven of er alleen moet worden gereageerd op gebieden die in Draw zijn aangegeven als "geactiveerd" of "niet-geactiveerd" of op zowel de geactiveerde als de niet geactiveerde gebieden.Het Watchdog gebiedsalarm kent 4 soorten alarm:

 • Alarm als je een gebiedsgrens nadert van buitenaf gebaseerd op afstand. Dus bijvoorbeeld 0,5 NM vóór dat je er zult zijn;
 • Alarm als je een gebiedsgrens nadert van buitenaf gebaseerd op tijd. Dus bijvoorbeeld 15 minuten vóór dat je er zult zijn;
 • Alarm als je IN of juist BUITEN een gebied bent of dreigt te komen. Bijvoorbeeld ankeralarm;
 • Alarm als er een AIS object in een gebied is.


Voor de eerste twee alarmtypen gebruikt Watchdog dezelfde kenmerken van een gebiedsbegrenzing als Draw doet. Ook kijkt Watchdog of de gebiedsbegrenzing in Draw al dan niet is geactiveerd.


Het derde alarmtype kijkt alleen maar naar een specifiek gebied, op basis van de zogenaamde "GUID". GUID is de afkorting van “globally unique identifier” oftewel "wereldwijde unieke identificatie" en is een uniek nummer dat door Draw is toegekend aan het gebied. Een GUID kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 48c0ffff-ec1b-45f2-8792-4cfa6c6fffff.


Het vierde alarmtype kijkt naar een specifiek gebied om te controleren of zich daar een AIS-object binnen bevindt. In de praktijk gebruik je dat alarm om te waarschuwen als een ander schip (dat dan natuurlijk wel AIS-signalen moet uitzenden!) dat gebied binnen vaart.