In de volgende pagina's worden onderwerpen en functies behandeld die geen logische plek hebben in een van de andere hoofdstukken.