Voeg een radar met een onafhankelijk beeld van land, boeien, andere schepen en dergelijke toe en vergelijk de twee beelden. Dat is wat deze plug-in doet. De plug-in projecteert het radar-beeld óp de kaartplotter. Als beide beelden hetzelfde zijn dan kan de navigator er meer op vertrouwen dat zijn navigatie correct is.

Voor een goed gebruik van deze plug-ins is ervaring met radar nodig.

 

De Radar plug-ins zijn reent in beweging geweest en een aantal verschillende Radar-plug-ins is samengevoegd in een.