Één regel NMEA0183 data wordt ook wel een "string"of "sentence" genoemd. Die begint voor AIS gegevens met een '!' en voor alle andere apparaten met een '$' . Als er daarna 5 letters volgen dan zijn de eerste twee letters een indicatie van het pratende instrument (talker-id), je kunt dus twee dieptemeters hebben met verschillende talker-id's. In dit voorbeeld  betekent GP dan je GPS ontvanger.


$GPRMB,A,0.66,L,003,004,4917.24,N,12309.57,W,001.3,052.5,000.5,V*0B  


Dus een sentence als:


$AADPT,4.2,0.6*hh


kan zo worden uitgelegd:

"Ik ben apparaat AA en ik heb de volgende diepte (DPT) voor jullie: diepte vanaf mij is 4,2 meter en ik zit 0,6 meter onder de waterlijn." (hh is een controlegetal dat de juistheid van de verzending controleert).


Dit is nog enigszins leesbaar maar AIS sentences zijn echt abracadabra:


!AIVDM,2,1,9,B,53nFBv01SJ<thHp6220H4heHTf2222222222221?50:454o<`9QSlUDp,0*09


Gelukkig weet OpenCPN wat dat betekent.

AIS sentences (beginnen met een '!')

AIVDM

Informatie over een schip of object. U ontvangt een niet aflatende stroom aan AIVDM berichten met voortdurende updates. Niet bij te houden in het NMEA debug venster.

AIVDO

Informatie over uw eigen schip. Handig, weet u ook waar u bent, waar u heen vaart en hoe hard u dat doet.

Er zijn nog wat berichtsoorten maar dit zijn de belangrijkste.

Overige apparaten (beginnen met een '$')

HDM

Heading, Magnetic (voorliggende magnetische koers)

HDG

Magnetic Heading, Deviation, Variation (voorliggende magnetische koers, deviatie, variatie)

HDT

Heading True (ware koers)

RMB

Recommended Minimum Navigation Information (aanbevolen minimum navigatieinformatie)

xxWPL

Waypoint Location (positie van markeringspunt; wordt gebruikt om routes en markeringspunten naar een GPS-ontvanger te zenden; OpenCPN kan deze string niet ontvangen als invoerstring maar wel genereren als uitvoerstring)

xxRTE

Routes (wordt gebruikt om routes en routepunten naar een GPS-ontvanger te zenden; OpenCPN kan deze string niet ontvangen als invoerstring maar wel genereren als uitvoerstring)

GGA

Global Positioning System Fix Data (uitgebreide gegevens m.b.t. GPS-positieberekening)

GLL

Geographic Position, Latitude/Longitude (geografische positie, lengte, breedte)

GSV

Satellites in View (satellieten in zicht)

VTG

Track Made Good and Ground Speed (TMG en vaart over de grond)

GPwpl

Waypoint Data (routepuntgegevens, alleen bij een actieve route; dit is soms in twee richtingen)

APA

Autopilot Sentence "A".

APB

Autopilot Sentence "B". Een APA string maar dan met een vaste indeling om onduidelijkheden te verbijden.

XTE

Measured Cross Track Error (het eerste veld is een deel van de RMB-string, gebruikt voor compatibiliteit met oudere apparatuur en Loran)

xxTTM

Tracked Target Message (bericht over gevolgd object)

xxTLL

Target Latitude and Longitude (geografische breedte en lengte van object)

xxOSD

Own Ship Data (gegevens van het eigen vaartuig)

FPROS

GPSGate Buddy Position Update (positieupdate van de GPSGate 'buddy')

CDDSC

Digital Selective Calling Information (DSC-informatie)

CDDSE

Extended Digital Selective Calling Information, including a more accurate position. (Uitgebreide DSC-informatie)

DBT

Depth Below Transducer (diepte onder de echoloodtransducer)

DPT

Depth of Water (waterdiepte)

GGA

Global Positioning System Fix Data (uitgebreide gegevens m.b.t. GPS-positieberekening)

GLL

Geographic Position, Latitude/Longitude (geografische positie, lengte, breedte)

HDG

Heading Magnetic, Deviation, Variation (voorliggende magnetische koers, deviatie, variatie)

HDM

Heading Magnetic (voorliggende magnetische koers)

HDT

Heading True (ware koers)

MTA

Air Temperature (luchttempeartuur; vervallen)

MDA

Meteorological Composite (meteogegevens; vervallen)

MTW

Mean Temperature of Water (gemiddelde watertemperatuur)

VLW

Distance Traveled through Water (afstand afgelegd door het water)

MWD

Wind Direction and Speed (windrichting en -snelheid)

MWV

Wind Speed and Angle (windsnelheid en -hoek)

RMC

Recommended Minimum Navigation Information (aanbevolen minimum navigatieinformatie)

RSA

Rudder Sensor Angle (roerhoek)

VHW

Water Speed and Heading (vaart en koers door het water)

VTG

Track Made Good and Ground Speed (TMG en vaart over de grond)

VWR

Relative Wind Speed and Angle (relatieve windsnelheid en -hoek)

VWT

True Windspeed and Angle (ware windsnelheid en -hoek; vervallen)

ZDA

Time and Date (dag, maand, jaar in UTC en lokale tijdzone)