De stichting Nautin heeft ten doel het bevorderen van beschikbaarheid van nautische informatie voor de pleziervaart en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 


De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het tot stand brengen en in stand houden van een platform voor uitwisseling van nautische informatie, al dan niet digitaal;
 • vraag naar en het aanbod van nautische informatie tot elkaar brengen;
 • beherende instanties te bewegen gewenste informatie te publiceren in een gewenste vorm en frequentie.


Leden van de Toerzeilers, de Kustzeilers en de Wadvaarders zijn automatisch ook lid van Nautin en kunnen de voordelen van Nautin benutten.


Je kunt ook direct donateur worden en daarmee toegang krijgen tot de producten van Nautin. Klik daarvoor hier.

Nautin boeienbestanden

Boeien worden regelmatig verlegd omdat de vaarwateren veranderen en zeekaarten lopen al achter als ze worden uitgegeven. Gelukkig leveren veel kaartleveranciers met regelmaat updates maar is dat wel genoeg?


Nautin-boeienbestanden zijn dé oplossing! Nautin houdt de actuele posities van de boeien in Nederland en een deel van Duitsland bij, snel én secuur! Deze boeienbestanden worden constant bijgewerkt door vrijwilligers aan de hand van berichten (en databases) van Rijkswaterstaat, Hydrografische Dienst en van de Duitse overheid.


Zodra een verplaatsing bekend is, voert Nautin de wijziging al door in haar bestanden. Dat kan weken schelen met de BaZ.


Je kunt OpenCPN instellen om de laatste boeienbestanden te laden en op je kaartscherm te zetten zodat je volledig actueel bent. Toch prettig, als je de aanloopton niet hoeft te zoeken.

Nautin QuickTide

QuickTide is een app voor Windows PC's en telefoons (iOS en Android). Naast de actuele waterstandverwachting van RWS en het marifoonweerbericht heeft het:


 • Tijden van hoog- en laagwater
 • Waterstanden per 10 minuten nauwkeurig
 • Actuele dieptegegevens
 • Brughoogtes op getijdenwater
 • Nederland en benaderingen voor Duitse Wadden en België.
 • Passagetijden voor ondiepe geulen en wantijen
 • Passagetijden voor bruggen op getijdenwater
 • Berekeningen voor vastlopen en droogvallen

Wadvaardersdieptestaat

VIa Nautin krijg je ook De Wadvaardersdieptestaat, want de dieptes in de vaarwaters en op de wantijen in de Waddenzee veranderen constant. De Nautin Wadvaarsdersdieptestaat bevat de meest actuele gegevens.

Artikel 2.5-gebieden Waddenzee

Artikel 2.5-gebieden zijn de gebieden die afgesloten zijn voor de pleziervaart. In het kader van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is begonnen met "dynamische zonering". De actuele afsluitingen zijn via de website van Nautin verkrijgbaar.

Verder

Je kunt je ook opgeven voor de BaZ-mail - een regelmatige e-mail met wijzigingen die je op je papieren kaart verwerkt. En uiteraard is er de meteo pagina met weerinformatie van de belangrijkste gebieden in en om Nederland.