LAT en NAP zijn referentieniveaus ten opzichte waarvan waterstanden en dieptes worden uitgedrukt. Eenvoudig gezegd: het is de hoogte waar de "0" op de peilschaal staat.

  • LAT = Lowest Astronomical Tide. Het is het niveau dat tegenwoordig op alle zeekaarten wordt gebruikt. Bij het gebruik van zeekaarten werkt u dus het gemakkelijkste met LAT.
    LAT is in gewoon Nederlands: het laagste getijdeniveau in de komende 19 jaar, voorspeld op basis van astronomische omstandigheden onder gemiddelde meteorologische omstandigheden. Er staat dus (bijna) altijd meer water dan dit niveau.
  • NAP = Normaal Amsterdams Peil. Het is de referentiehoogte waaraan alle hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd. NAP loopt bijna gelijk met WGS84 (World Geodetic System) waar GPS mee werkt.
    NAP is ongeveer gelijk aan de middenstand van het getij. Rijkswaterstaat, dus ook de Brandaris én alle zeesluizen, doen hun meldingen in NAP. Dat betreft zowel waterstanden als dieptegegevens.

WAARSCHUWING

Het verschil tussen LAT en NAP is op elke locatie anders. Wees dus voorzichtig met de interpretatie!

Den Helder LAT = NAP - 125 cm

Hoek van Holland LAT = NAP - 92 cm

Vlissingen LAT = NAP - 256 cm