Standaard worden afstanden (verheden) en koersen in OpenCPN gemeten in Loxodroom en dus niet als Grootcirkel. Een loxodroom is een lijn op een bol die alle meridianen onder dezelfde hoek snijdt. Tijdens het varen kan je steeds dezelfde koers aanhouden om de loxodroom te volgen. Een rechte lijn op een mercatorkaart is altijd een loxodroom.


Maar weinig plezierjachten gebruiken de "Grootcirkel" navigatie, maar commerciële beroepsvaart zal die op langere routes zeker wél gebruiken. Het voordeel is namelijk een kortere vaarweg. Leg maar eens een touwtje over een globe en je zult zien dat als je dat touwtje strak trekt de kortste afstand niet evenwijdig aan de breedte cirkels loopt.
Een extra plugin met de naam Route voor grootcirkel-navigatie is apart verkrijgbaar via de homepage van OpenCPN.

Als je afstand meet met de rechter muisknop of de "maak route" knop op de werkbalk gebruikt, dan schakelt OpenCPN automatisch over op Grootcirkel als er winst van meer dan 2 mijl te behalen valt.

Grootcirkel bij Afstand meten.

Meet maar eens de afstand tussen Manilla (Filipijnen) en San Francisco (USA). Als je het eerste punt hebt geplaatst dan zal de grootcirkel lijn zichtbaar worden als je de muis over de kaart beweegt. Zodra je klikt wordt de rechte loxodroom (rhumbline) getoont.

Grootcirkel bij route maken

Je krijgt bij het maken van een langere route wellicht een dialoogscherm waarin gevraagd wordt of je de grootcirkelroute wilt gebruiken. Ga er van uit dat de afstand dan méér dan ± 800 mijl moet zijn. Als je Ja klikt worden er automatisch op de route diverse routepunten  getekend.

 

Aangezien dit onderwerp voor Nederlandse watersporters niet of nauwelijks van toepassing zal zijn heb ik niet alles vertaald. Als je de wereld over gaat varen is het zeker nuttig om je hier verder in te verdiepen. Kijk daarvoor verder in de originele Engelstalige handleiding.