OpenCPN wordt geleverd met een handvol pictogrammen die toegewezen kunnen worden aan een markeringspunt. Als je de eigenschappen van een markeringspunt opent kan je kiezen met welk pictogram je een bepaald punt of een groep punten wilt aangeven. Een restaurant bijvoorbeeld met en een visplek met .


Alle markeringspunten hebben eigenschappen. Je kunt die bekijken en eventueel aanpassen door er dubbel op te klikken, maar je kan ze ook bereiken via [ Gereedschap / Route & Markeringsbeheer / Markeringspunten ]. Je kunt dan op tabblad "basis" kiezen welk pictogram je wilt gebruiken voor dit specifieke markeringspunt. Hier kan je ook aangeven of de naam van het markeringspunt ook vermeld moet worden. Let wel op dat als veel punten dicht bij elkaar liggen het erg onrustig kan worden op je kaartbeeld.


Je kunt ook zelf pictogrammen maken of downloaden en gebruiken. Maak dan eerst een map met de naam UserIcons (met een hoofdletter U en een hoofdletter I) in dezelfde map waar opencpn.ini staat.


In Windows is dat C:\ProgramData\opencpn\UserIcons.

In Linux is dat /home /gebruikersnaam /.opencpn/UserIcons.


Sla daarin andere afbeeldingen die je wilt gebruiken op met als formaat .png of .xpm. De naam die je dat bestand geeft wordt dan de naam van het nieuwe markeringspunt pictogram. De volgende keer dat je OpenCPN opstart zie je ze onder die naam in het keuze lijstje zoals hierboven aangegeven.


Standaard is het pictogram voor je schip , maar misschien wil je wel iets anders. Bijvoorbeeld . Maak dan een eigen pictogram met de naam ownship.png of ownship.xpm in diezelfde map.